''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Λόγοι περί της αγωγής των παιδιών

αδελφής Μαγδαληνής του Έσσεξ

Πρόταση από Κύπρο: Να επανασυσταθεί ο Ενιαίος Αμυντικός Χώρος - Είναι έτοιμη -και πρόθυμη- η Αθήνα;

Σχολικά Μαργαριτάρια... που θα σας φτιάξουν τη μέρα!

Γέλιο μέχρι δακρύων!

Στις ΗΠΑ, μίλησαν για μυστικά ρωσικά όπλα που μπορούν να "αλλάξουν τον πόλεμο και να κατακτήσουν τον κόσμο"