''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Θὰ περάσουμε κι ἄλλα... Ἡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ἔχει ὀδύνη

Προσκυνούμεν τα πάθη του Ποντιακού Ελληνισμού

Έφυγαν όλοι οι Ρωμιοί από την Μικρασία; Οι απόγονοί τους αναζητούν την χαμένη τους θρησκευτική συνείδηση

Ένας κόσμος που αλλάζει βίαια έχει ανάγκη περισσότερο τα χρήματα από τις Ελβετικές τράπεζες


Υδροξυχλωροκίνη και οριστική παύση της χρηματοδότησης του ΠΟΥ, στα σχέδια του Τραμπ