''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Εφ' όσο δεν έχουμε άσκηση, μας δίδει ο Κύριος ασθένειες και θλίψεις...

Τα Ορλοφικά (28 Φεβρουρίου 1770)

Η ιστορία πίσω από το μολύβι των μαθητικών μας χρόνων

H «Μεγάλη καταστροφή» της Καλιφόρνιας θα μπορούσε να είναι από μια ηφαιστειακή έκρηξη

 

Νέο ρεπορτάζ της Ρωσικής Τηλεόρασης παρουσιάζει τους Πυραύλους και τους στόχους στις ΗΠΑ


«Προς το Παρόν Δεν Απειλούμε Κανέναν», λέει ο Παρουσιαστής.