''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

m paraskeyi
Ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΦΤΗΚΑΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ

Τώρα ζούμε το “Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται,….”

Μεγάλη Παρασκευή Πρωί: «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος»


Μεγάλη Παρασκευή Πρωί: «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος»

Η Κίνα αναμορφώνει τους Ουιγούρους Τούρκους και η αντίχριστη Δύση αντιδράει γιατί χάνει ένα εργαλείο αποσταθεροποίησης του εχθρού της


Της Κατερίνας Οικονομάκου