''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ο Χριστός τους καίει. Τους ελέγχει, το όνομά Του!

ή με τον Νενέκο ή με τον Κολοκοτρώνη


Δημήτρης Νατσιός

2018, το έτος της εκκαθάρισης

analyst.gr

Αναφορά: Η Κίνα επιδιώκει στρατιωτική υπεροχή έναντι των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη