''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Εάν ποθείς δόξα, να ποθείς την πραγματική

 Πως θα μπορέσουμε να νικήσουμε το πάθος της κενοδοξίας; 

Ένας άνθρωπος που πυρπολείται από ζήλο μπορεί να διορθώσει και να εμπνεύσει όλο τον δήμο, όλο τον λαό

Θ. Μαλκίδης

«Είς άνθρωπος ζήλω πεπυρωμένος άπαντα τον δήμο δύναται διορθώσαι....»

Τρόμος για την οργουελική κοινωνία που έρχεται! Η Google σχεδιάζει συστήματα παρακολούθησης μέσα στα σπίτια!

Του Μάνου Χατζηγιάννη

Μέρκελ τέλος. Η Κραμπ-Καρενμπάουερ διάδοχος της Μέρκελ στην CDU