''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Κάθε αμάρτημα, φανερό ή αφανές, εκάστου ενός από εμάς, επηρεάζει τα πεπρωμένα όλου του κόσμου

Aγ.Σιλουανός ο Αθωνίτης

Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι της Θράκης: Τι δείχνει το DNA για τη γενετική τους σχέση

Κατατέθηκε μήνυση στη ΜΚΟ μεταναστών που διχοτόμησε τη Λέσβο σε ελληνική και μη ελληνική

Η σημασία της Λιβύης σε παγκόσμιο επίπεδο

.
του Ιωάννη Μιχαλέτου