''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Όλος ο Χριστός σε κάθε πιστό!


Μυστήριο μυστηρίων!

Ἕλληνες, Γραικοὶ ἢ Ῥωμαῖοι; Hellenes ἢ Greeks; (Ἰωάννης Σ. Ῥωμανίδης)

 

Θα τα καταφέρω...

Ο ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Βασίλισσα Ελισάβετ: «Ερχεται παγκόσμιος πόλεμος που θα φέρει τους Έσχατους Καιρούς»