''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Αν ο άνθρωπος καταφέρει να τρώει με πρόγραμμα και με λογική, τότε ο Θεός αναλαμβάνει να του συμπληρώσει όλες τις άλλες ατέλειες

Ὁ Άγιος Πορφύριος συνέδεε το θέμα τῶν πνευματικῶν ἀγώνων με τη γαστριμαργία και τη λαιμαργία

Βυζάντιο: Είχαμε την ευκαιρία να επικρατήσουμε στην Δυτική Ευρώπη...

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΚΕΣ

«Κίτρινα γιλέκα»: Προσκλητήριο για την «τελική επίθεση» το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου