''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο που μπορούμε να κάνουμε για τους κεκοιμημένους

25/10/2013, Η προσευχή για τους κεκοιμημένους, του ... - Καταφυγή

Οι καμπύλες του Παρθενώνα

Μεταμόσχευση ήπατος: Ιστορικό επίτευγμα με τεχνητό ήπαρ

”Αμερικάνικη Άνοιξη”: σχεδόν 10.000 συλλήψεις και περί τους 70.000 Εθνοφρουροί στο δρόμο….ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΙΑ