''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Γιατί η Αριστερά είναι τόσο βίαιη;

«Βόμβες» από τον πατέρα του αλεξιπτωτιστή: «Το θέμα πήγε πολύ ψηλά, τους πείραξε το Μακεδονία Ξακουστή» – «Στα Σφακιά είμαστε πατριώτες»

 Εδώ στα Σφακιά μεγαλώνουμε επαναστάτες, πάντα έτοιμους για την πατρίδα, για την πρώτη τη γραμμή 
 Στα Σφακιά είναι όλοι σαν το γιο μου 

Η Βουλγαρία Νέο Πεδίο Μάχης του Ψυχρού Πολέμου

Andrew Korybko, Oriental Review, Zero Hedge
 Μετάφραση: Μιχαήλ Στυλιανού

Κυριακή της Ορθοδοξίας


ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
«Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα
τον κόσμον, η πίστις ημών»
(Α' Ιω. 5, 5)