''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Τι μπορεί να νικήσει την Δυτική Αντιπροσωπευτική ψευτοδημοκρατία;

«Βάζει πλάτη» ο Στρατός στα αντιπλημμυρικά έργα της Κομοτηνής


Η ρωσική επίθεση εναντίον του δολαρίου


Η Ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (δέκα τοποθετήσεις σε δέκα ερωτήσεις)

Η ΑΝΑΛΗΨΗ του Χριστού (Η ιερή εικόνα βρίσκεται στο Όρος των Ελαιών στα Ιεροσόλυμα)