''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Η απαισιοδοξία μπορεί να αποβεί μοιραία για την καρδιά


imagehandler

Η μόνιμη απαισιοδοξία αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για θάνατο από στεφανιαία νόσο, ενώ από την άλλη η αισιοδοξία δεν φαίνεται να προστατεύει εξίσου την , σύμφωνα με μια νέα φινλανδική επιστημονική έρευνα.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

William Goulielmos,  ιστορικός, συγγραφέας

Υπέρ μιας «νέας τάξης πραγμάτων» από τη Ρωσία και την Κίνα ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων

Υπέρ μιας «νέας τάξης πραγμάτων» από τη Ρωσία και την Κίνα τάχθηκε ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Έρχου Χριστέ Εμμανουήλ..!

Αποτέλεσμα εικόνας για iisus hristos emanuel
 Έρχου Χριστέ Εμμανουήλ, γιατί η θλίψη μας είναι μεγάλη. Έρχου Χριστέ, γιατί η ιστορία γίνεται ολοένα πιο έρημη και καταπεσούσα.