''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Ευτυχία είναι όταν χαίρεσαι και δοξολογείς γι αυτά που έχεις και δεν αγκομαχείς, ούτε θλίβεσαι για όσα ονειρεύεσαι ότι θα έπρεπε να έχεις

Αφού σας πονά, δείτε την ξανά!!

Σάλος με τον... παπα-facebook

 

Πολύ κοντά το τέλος της Γαλλίας

Η Απόδοση της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου