''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Σ' αυτούς που σου χαρίζουν καρφιά, εσύ χάριζε καρδιά

Η Δ’ Σταυροφορία και το Βυζάντιο

Παραιτήθηκε η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου από την επιτροπή 2021.

Ανεμογεννήτριες: Μικρό το όφελος, μεγάλη η καταστροφή λένε οι επιστήμονες…

Ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τραμπ