''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Με βλέπει ο Θεός

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτη

Και αν εγώ κουράζομαι στην προσευχή μου…

Ελληνοτουρκικά, προσοχή κίνδυνος!

Έρευνα: Οι πιο ευτυχισμένες σύζυγοι είναι εκείνες που εκκλησιάζονται και έχουν συντηρητικές απόψεις

Για τις εκλογές που έρχονται… Το μήνυμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι πνευματικό

Αποτέλεσμα εικόνας για εκλογες και χριστιανος
Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

Το όπλο των σπάνιων γαιών στα χέρια της Κίνας