''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόεδρος συνδέσμου εκδοτών βιβλίου: Μόνο το 8% των Ελλήνων διαβάζει σήμερα

Καμπανία 554 μ.Χ. Το Βυζάντιο εξοντώνει τους Γερμανούς

 Από τους 30.000 Φράγκους μόνο πέντε επέστρεψαν στην πατρίδα τους 

Θυμάστε που η Γαλλία είπε «όχι» στην πώληση Μιστράλ στη Ρωσία; Τώρα η Μόσχα ετοιμάζει τα δικά της

Όλοι μας κατά κάποιο τρόπο είμαστε σταυρωτές του Ιησού... Το ερώτημα είναι, θα θελήσουμε από σταυρωτές να γίνουμε σταυρωμένοι;

 Αντώνιος Bloom Μητροπολίτης Σουρόζ