''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

Ο Χριστιανισμός δεν είναι εύκολος περίπατος για έναν περίεργο τουρίστα που απολαμβάνει ένα πρωτοφανές θέαμα

Απλά παραδέχονται ότι δεν είναι δική τους

Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων: Εφηβική Αυτοκτονία. Η Σχέση της με την πρώιμη έναρξη Σεξουαλικής Δραστηριότητας και την Άμβλωση.

Συνομιλίες για τα πυρηνικά όπλα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ

πυρηνικός πύραυλος