''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Στην εκκλησία νοιώθω, ότι βρίσκομαι στον ουρανό

Πως ο Κολοκοτρώνης επέβαλλε τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο Κυβερνήτη.


δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας,
για να μην ολοκληρωθεί το '21

Η ανθρωπότητα στα δίχτυα των αντιχρίστων: Drag Queen διαβάζει σε παιδιά για τον Αντίχριστο!

H Ρωσία δίνει δάνειο για τον αμυντικό τομέα της Κούβας