''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Η απόλυτη συμπάθεια, πρέπει να βρίσκεται στη ψυχή μας, παρ’ όλο που πολλές φορές αγανακτούμε με τη στάση των συνανθρώπων μας απέναντί μας

Δεν νικηθήκαμε στον Σαγγάριο από τους Τούρκους! Πρόδωσε η "πολιτική" - βασιλική ηγεσία


Μά δέν νκηθήκαμε στόν Σαγγάριο ἀπό τούς Τούρκους!
Πρόδωσε ἡ "πολιτική"-βασιλική ἡγεσία. Μόνοι μας φύγαμε πρός τά πίσω διότι...

Ο αληθινός ηγέτης δεν δίνει εντολές… μπαίνει μπροστά και καθοδηγεί με το παράδειγμά του

Κινεζική Αεροπορία: Στόχος τα 100 μαχητικά 5ης γενιάς μέχρι το 2020