''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Ο μύθος του ''καλού ανθρώπου''

Ι.Μάζης: Να είμαστε έτοιμοι για αιφνιδιασμό σε 5 μέτωπα από την Τουρκία

Ο Λαβρόφ για την Ορθοδοξία, τη Σερβία και τη «γειτονιά» μας…

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες πατούν το «κουμπί παύσης» στην τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου


  Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες πατούν το «κουμπί παύσης» στην τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου  

Ο Σάραζ σώζει τον Ερντογάν