''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Μακάριοι οι πνευματικοί φιλόσοφοι του Θεού... (Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης)

«Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια» – Οι Ελληνες εμπιστεύονται Στρατό, Αστυνομία και Εκκλησία – «Όχι» στους μετανάστες

Σε μαύρη απελπισία το σύστημα της νέας τάξης με την νέα δημοσκόπηση

Η μάνα του Φύσσα και οι άλλες μάνες...

 

Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε την Ρωσία χωρίς να αυτοκτονήσουμε

ANDREI MARTYANOV