''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Το μυστικό για να σε αγαπάνε... Άγιος Πορφύριος

Κάποτε μία υποψήφια μοναχή επισκέφθηκε τον άγιο Πορφύριο στο Ησυχαστήριό του.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

Ὁ Κα­ππο­δί­στρι­ας ἤ­θε­λε σύγ­χρο­νο κρα­τι­κὸ 
μη­χα­νισμό, ἀλ­λὰ μέ­σα στὸ σκεῦ­ος τῆς Ρω­μαί­ϊκης παραδόσε­ως

Ἦ­ταν γνω­στή, ἄλ­λω­στε, ἡ ἀν­τί­θε­ση 
τοῦ Κα­ππο­δί­στρι­α πρὸς τὴ Γαλ­λι­κὴ Ἐ­πα­νά­στα­ση (1789) καὶ κυ­ρί­ως τὶς ἀν­τι­θρη­σκευ­τι­κὲς ἀρ­χές της

Οι Κούρδοι, οι Εβραίοι, το DNA που τους συνδέει και η γεωπολιτική


Εβραίοι του Κουρδιστάν

Το Μεγάλο Κουρδιστάν προβάλλει τώρα ο ίδιος ο Μπαρζανί!

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης