''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Η απόλυτη συμπάθεια, πρέπει να βρίσκεται στη ψυχή μας, παρ’ όλο που πολλές φορές αγανακτούμε με τη στάση των συνανθρώπων μας απέναντί μας

Πόσο ελληνική ήταν η βυζαντινή Μικρά Ασία; Εθνογραφική ανάλυση

Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος*

Το τέλος των τηλεφωνικών θαλάμων

Η Ρωσία «φεύγει» από το Internet!

Η κυκλοφορία μεταξύ Ρώσων χρηστών θα παραμένει εντός της χώρας – Ποιος ο λόγος της αποσύνδεσης