''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Στην υπομονή καταργείται κάθε δύναμη του εχθρού

Γυναικονόμοι: Οι αστυνομικοί της αρχαίας Ελλάδας

Έγινε άσκηση στην Βουλή για κίνδυνο εισβολής από κόσμο!

 

Εγκαταλείπει το Πακιστάν την Αμερικανικη αυτοκρατορία του κακού

Του Κώστα Ράπτη

Η φθινοπωρινή καταιγίδα έρχεται

Του Παναγιώτη Παστουσέα*