''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

Η γέννηση του Ιησού, είναι η Γέννηση του Χριστού.


αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

Λίγοι σὲ κατάλαβαν, πολλοὶ σὲ πολέμησαν γιατί ἤσουν ἀσυμβίβαστος, δηλ. Ρωμηὸς πραγματικός! Τὴν εὐχή σου πατέρα Γεώργιε


Έως τα τέλη του 2021 οι νέες ψηφιακές αστυνομικές ταυτότητες

Μέχρι το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί ο νέος Βόσπορος που ονειρεύεται ο Ερντογάν