''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Όταν φέρνουμε υπερήφανο λογισμό τα κάνουμε θάλασσα

Όταν φέρνουμε υπερήφανο λογισμό τα κάνουμε θάλασσα
Του Γέροντα Παϊσίου
- Γέροντα, είμαι πολύ απρόσεκτη όλο ζημιές κάνω.
- Φαίνεται, θα υπάρχη μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Επειδή ο Θεός σε αγαπάει, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι κάνεις μια ζημιά και ταπεινώνεσαι. «Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται».
- Γέροντα, φοβάμαι να ξανασιδερώσω, γιατί έκαψα ένα ξένο ράσο.

Η Θεσσαλονίκη στο Βυζάντιο

Αλκμήνη Σταυρίδου – Ζαφράκα, Καθηγ. Βυζαντινής Ιστορίας του ΑΠΘ.
 
«Ημείς, ω φίλοι, πατρίδος εσμέν Θεσσαλονίκης…

Πόλεως μεγάλης και πρώτης των Μακεδόνων».
 
Ιωάννης Καμενιάτης, Εις την Άλωσιν της Θεσσαλονίκης, κεφ. 4,  54-57
 
 
 

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ

    KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ, αυτοκράτορας της Ανατολικής Ρωμαϊκής (Βυζαντινής) Αυτοκρατορίας, μεγάλος λόγιος, επιστήμονας και ένα από τα φαεινότερα πνεύματα της εποχής του.

IISCA Think Tank: Αίγυπτος. Η επιστροφή μιας κοσμικής Ισλαμικής δύναμης.

Η ιστορία της περιοχής της Μέσης Ανατολής είχε πάντα κράτη-ηγέτες. Δύο από τα μεγαλύτερα είναι η Αίγυπτος και το Ισραήλ.
Δύο χώρες με πλούσιο ιστορικό αντιπαραθέσεων και διαμάχης, με αποκορύφωση δύο πολέμους μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης τον 20° αιώνα
(1967 , 1973 ).