''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Πρόσεχε την συνείδησίν σου, τα έργα σου να είναι γνήσια. (Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης)

Μια μέρα στο σχολείο στην Αρχαία Ελλάδα!

Συντήρηση τροφίμων χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Ξάδελφος Καντάφι: «Είμαστε σε θέση να φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη»