''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

Η προσευχή αλλάζει τους νόμους του χρόνου και τους νόμους της φυσικής

Η αποκατάσταση του Παύλου Μελά - Επανέρχονται ο Παύλος Μελάς και οι Μακεδονομάχοι στα βιβλία της Ιστορίας

 

Αδιόρθωτος ο Φίλης: Υπέρ των Άθεων για τα απολυτήρια

ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΚΟΥΡΔΙΚΗ INTIFADA…


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης