''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Όταν όλα τ’ άλλα μέσα συνετισμού θα έχουν εξαντληθεί, τότε ή Ουράνια Αγάπη θα χρησιμοποιήσει το έσχατο μέσο...

...μετά από αρκετή, υπεραρκετή υπομονή και συγχώρεση από το Θεό

Πότε εμφανίστηκε η σημαία στον Αρχαίο Κόσμο

Προσφυγικά - Μικρασιατικά γλέντια στην Παλαιά Αθήνα

Ο εξευτελισμός της νεοταξικής ελίτ του Χόλυγουντ

Σύναξις του αγίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου