''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Ποιές είναι οι τέσσερις προσβολές που μας φέρνουν οι εχθροί μας κατά την ώρα του θανάτου

Τα Τείχη της Κωνσταντινούπολης

Δυσαρεστημένοι οι Έλληνες με τη Δημοκρατία στη χώρα μας


«The Drone Papers»: Στοχευμένες δολοφονίες σε Μ.Ανατολή & Αφρική από τον αμερικανικό στρατό – Νέο σκάνδαλο διαρροών στις ΗΠΑ