''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Αν μια προσπάθεια, που γίνεται δεν έχει πόλεμο από τον πειρασμό, τότε βάλετε και ένα ερωτηματικό για το αν τη θέλει ο Θεός

Η Έναρξη του Α' Βαλκανικού Πολέμου. Η Ελλάδα ελευθερώνεται μετά το 1204

Γενεὲς τῆς …«ἐπαναστάσεως»!

Πλήρης στήριξη των τουρκικών θέσεων από την Ρωσία…