''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Θὰ περάσουμε κι ἄλλα... Ἡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ἔχει ὀδύνη

 Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός 

Ὁ Θεὸς δὲν ἀνακαλύπτεται μὲ ἐπιστημονικὲς μεθόδους. Ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται στὶς καθαρὲς ψυχές.
Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, ὅπου θέλει πνέει.
Ἠ Θεία Κοινωνία ἔχει τὴν μεγαλύτερη ἀπόδειξη ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς μεθόδους καθώς, 2000 χρόνια
εἶναι σταθερὴ καὶ ἀκατάλυτη ἡ δύναμή της. Δὲν εἶναι θέμα πειραμάτων ,δὲν εἶναι θέμα ἁπλῶς πίστεως, εἶναι αἰώνων
ἀτράνταχτο σημεῖον Ἀληθείας. Τὰ ἐπιστημονικὰ πειράματα καὶ οἱ ἀνακαλύψεις, ἀνατρέπονται ἀπὸ ἄλλες. Ἡ Θεία Μετάληψη
Σώματος καὶ Αἷματος Χριστοῦ, δὲν ἀνατρέπεται. Μπορεῖ νὰ ἀπαγορευτεῖ διὰ νόμου, μπορεῖ νὰ λοιδωρηθεῖ, νὰ χλευαστεῖ,
μὰ δὲν ἀλλάζει ἡ Ἀλήθεια, καί, ἀλοίμονο στοὺς χλευαστές της. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἐλεήσει !!
Ζοῦμε χρόνους ἀποστασίας, ἀσωτίας, ἀπιστίας, ὑλισμοῦ, λαγνοίας, ἀκαταστασίας καὶ σκότους ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.
Ἡ Ἑλλάδα ποῦ ἐκατάντησε !! Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐλλάδα πῶς ξέπεσε !!
Περάσαμε 400 χρόνια Ὀθωμανοκρατίας καὶ ζοῦμε 200 χρόνια Φραγκοκρατίας, τὰ χειρότερα τῆς ἱστορίας μας !!
Εἴμαστε << ὀ ὀφθαλμὸς καὶ ὁ διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης >> τὸ αἷμα μας θυσία γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου πρὸς δόξαν Θεοῦ ἡμῶν,
ἔχουμε χρέος, ἔχουμε ἀποστολὴ τὴν ὁποία ἀποποιηθήκαμε γιὰ νὰ ταυτιστοῦμε μὲ τὴν << πολιτισμένη>> Δύση, μὰ ἔχει ὁ καιρὸς γυρίσματα !

<< Ἡ Ῥωμηοσύνη ἐν' φυλή, συνότζιαιρη τοῦ κόσμου
Κανένας δὲν εὐρέθηκεν γιὰ νὰ τὴν ἠξηλείψει
κανένας, γιατί σκέπη την ποὺ τά 'ψη ὁ Θεός μου
Ἡ Ῥωμηοσύνη ἔν νὰ χαθεῖ, ὄντες ὁ κόσμος λείψει>>

Καὶ ἀκόμα

<<Τῆς Ἀσίας ἄν ἀγγίζει ἀπὸ τὴν μιά
τῆς Εὐρώπης λίγο ἄν ἀκουμπᾶ
στὸν αἰθέρα στέκει νά,
καὶ στὴν θάλασσα μόνη της >>

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τῶν θαυμάτων.Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τοῦ Χριστοῦ.
Τὴν Ἑλλάδα σκέπει ἡ Παναγία μας.
Ὀ Θεὸς περιμένει τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀσώτων του.
Περιμένει τὰ σακατεμένα καὶ ἔμφοβα παιδιά του ποὺ Τὸν ἀρνήθηκαν ἀπὸ ἕνα σύμπλεγμα
ἀνωτεροκατωτερότητος καὶ κατωτεροανωτερότητος, τὰ φτωχὰ παιδιά του ποὺ λακτάρησαν τὴν εὐημερία
τῆς ὕλης καὶ ἔκλεισαν τὰ μάτια στὴν καταστροφὴ τῆς γλῶσσας του τῆς θεϊκῆς, ἔκλεισαν τὰ μάτια στὰ καθημερινὰ θαύματα
καὶ τὴν παρουσία τοῦ ζώντος Θεοῦ, ἔκλεισαν τὰ μάτια στὴν ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα, ἔκλεισαν τὰ μάτια στὴν φύση τῶν πραγμάτων,
ἔκλεισαν τὰ μάτια στὴν ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, διέλυσαν τῶν Ἑλλήνων τὶς κοινότητες -τὰ ζωντανὰ κύτταρα τοῦ ἑλληνισμοῦ,
ἀπαρνήθηκαν τὸν φιλότιμο καὶ ἔνθεο ἐαυτό τους, ἔχασαν παρθενία, χάθηκε τὸ φῶς, γιατί δὲν δέθηκαν στὸ κατάρτι
καὶ δὲν ἔκλεισαν τὰ αύτιὰ στὶς Σειρῆνες, καὶ γι' αὐτὀ, νοσοῦν βαρέως. ΝΟΣΕΙ ΒΑΡΕΩΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.
.Ἔχασε, νικήθηκε, ταπεινώθηκε, πρόδωσε καὶ προδώθηκε, ταμπουρώθηκε
ἀπὸ ἕναν ίὸ γεμᾶτος φόβο γιὰ τὴν ζωούλα του, ξεφτελίστηκε, ἔκανε Ἀνάσταση κρυμμένος, φόρεσε μάσκα καὶ ἔκρυψε τὸ πρόσωπό του-ὡς ἄλλο φῦλλον συκῆς.
Θὰ περάσουμε κι ἄλλα. Θὰ ταπεινωθοῦμε κι ἄλλο. Μᾶς ἔχουν τυλίξει σὲ μιὰ κόλλα χαρτί. Ἡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ἔχει ὀδύνη. Δόξα τῶ Θεῶ πάντων ἔνεκεν !!!

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου