''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΑΤΚΙ