''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

H μελέτη της Αγίας Γραφής.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια γραφή 
Στην Αγία Γραφή πρέπει να ζητάμε την αλήθεια και όχι την λογοτεχνία. Η Αγία γραφή πρέπει να μελετάται πάντα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, με το οποίο γράφτηκε.
Διαβάζοντας τη, πρέπει να ζητάμε την ψυχική μας ωφέλεια και όχι το ύφος.
Οφείλουμε, εξ΄άλλου, να μελετάμε θρησκευτικά βιβλία απλά, με την ίδια προθυμία που μελετάμε βιβλία περιεχομένου υψηλού και φιλοσοφημένου.
Ας μη κανονίζει τη διάθεση σου η μεγάλη η μικρή αίγλη του συγγραφέως, αλλά ας σε ελκύει στο διάβασμα η αγάπη προς την καθαρή αλήθεια.
Μην εξετάζεις ποιος το έγραψε, αλλά μελέτα με προσοχή το ίδιο κείμενο.
Οι άνθρωποι περνούν, αλλά "η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα" (ψαλμ. λη΄7, ριστ΄2)
Ο Θεός μας μιλά με διαφόρους τρόπους και μες από πολλά πρόσωπα. Συχνά η περιέργεια μας εμποδίζει στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής, θέλοντας να εξετάσουμε ορισμένα χωρία, που θα έπρεπε απλώς να τα διαβάσουμε. 
Αν θέλεις να ωφεληθής, μελέτα με ταπείνωση, απλότητα και πίστη και όχι για να σε πούν μορφωμένο.
Αγάπα να ρωτάς. Ακουε με σιωπή τα λόγια των αγίων ανθρώπων. Μη περιφρονείς τις συμβουλές των γεροντότερων, γιατί ποτέ δεν είναι μάταιες και άχρηστες.
Από τη "Μίμηση του Χριστού" 
Επιλογή: Κατερίνα Ανδρέου. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου