''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Πούτιν: "Οι λευκοί Χριστιανοί μετατρέπονται σε μειονότητα"

Πούτιν: "Οι λευκοί Χριστιανοί μετατρέπονται σε μειονότητα"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου