''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Νὰ γιατί "κατέβηκε" τὸ Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιο! Ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν διαχειριστή του!

σχόλιο: Ἰστοσελίδες ὅπως τὸ "Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιον" ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ θέματα ἀντιαιρετικὰ καὶ ἀπολογητικὰ βρίσκονται ἐδῶ καὶ χρόνια στὸ στόχαστρο γιατί πλήττουν μὲ ὀρθόδοξη θεολογικὴ καθαρότητα τὴν πηγὴ ὅλων τῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, τὸν Τεκτονισμό! 
Σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ
χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε,

Ἡ σελίδα μας ἔλαβε ἐξώδικη διαμαρτυρία ἀπὸ τὸν κ. Θεοφάνη Μπούκα ὁ ὁποῖος διαμαρτύρεται γιὰ τὰ ἀναρτημένα ἄρθρα ποὺ κατ’ αὐτὸν εἶναι συκοφαντικὰ μιᾶς καὶ ὅπως ἰσχυρίζεται ἔχει «ἀφήσει» πλέον αὐτὲς τὶς ἰδέες καὶ ἀπόψεις. Ἀμέσως κατέβασα τὶς ἀναρτήσεις μιᾶς καὶ ἡ προηγούμενη ἐμπειρία μου ἀπὸ τὴν μήνυση Χαλκιὰ δὲν μοῦ ἀφήνει περιθώρια αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν ἔκβαση μιᾶς νέας πιθανῆς μήνυσης.
Ὡς γνωστὸν στὴν δικαστική μου περιπέτεια στάθηκα ἐντελῶς μόνος χωρὶς τὴν παραμικρὴ συμπαράσταση ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως αὐτὴ θεσμοθετεῖται ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ὄργανά της. Στὸ δικαστήριο δὲν ὑπῆρχε ΟΥΤΕ ἕνας ρασοφόρος… ὅταν ὁ κ. Χαλκιὰς ἰσχυριζόταν ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος, παρουσιάζοντας μάλιστα ἐπιστολὲς ἀπὸ τὸν πρώην Ἀττικῆς μακαριστὸ Νικόδημο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο.
Ἡ νέα ἐξώδικη διαμαρτυρία ἐκ μέρους τοῦ κ. Θεοφάνη Μπούκα γιὰ ἀναρτήσεις 12ετίας καὶ μάλιστα ἀναδημοσιεύσεις ἀπὸ βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου πρέπει νὰ βάλει σὲ σκέψεις ὅποιους ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἴχαμε πεῖ ὅτι....
ἐνδεχόμενη καταδίκη μας στὴν ὑπόθεση Χαλκιὰ θὰ σήμαινε τὴν φίμωση τῆς Ἀπολογητικῆς τῆς Ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας. Οὐδεὶς φαίνεται νὰ τὸ κατανόησε αὐτό. Νὰ ὅμως ποὺ λίγους μῆνες μετὰ μᾶς θυμήθηκε καὶ ὁ κ. Μπούκας ὁ ὁποῖος κατὰ ἕναν περίεργο λόγο δὲν ἔστειλε ἐξώδικο οὔτε στὴν Π.Ε.Γ. (ἡ ὁποία διακινεῖ τὰ βιβλία τοῦ π. Ἀντωνίου) οὔτε σὲ άλλὲς ἰστοσελίδες οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀναδημοσιεύσει (καὶ μάλιστα χωρὶς πηγὴ προέλευσης) τὰ ἴδια κείμενα. Μάλιστα τὸ ἐξώδικο ἦρθε κατ' εὐθείαν σὲ ἐμένα χωρὶς νὰ ζητηθοῦν τὰ στοιχεῖα μου ἀπὸ τὴν ἑταιρεία ποὺ φιλοξενεῖ τὴν ἰστοσελίδα!
Εἶμαι σίγουρος ὅτι τὰ ἐξώδικα δὲν θὰ σταματήσουν ἐδῶ. Μᾶλλον τώρα ἀρχίζουν. Σειρὰ θὰ ἔχουν καὶ άλλὲς νεοεποχίτικες ὁμάδες μιᾶς καὶ ἡ φίμωση εἶναι εὔκολη πλέον.
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Δὲν σᾶς γράφω γιὰ νὰ μοῦ συμπαρασταθεῖτε. Ὄχι. Ἡ σελίδα πλέον ΔΕΝ ἔχει κανένα λόγω ὕπαρξης καὶ θὰ ζητήσω ἄμεσα ἀπὸ τὴν ἑταιρεία νὰ τὴν κατεβάσει ἀπὸ Δευτέρα. Ὁ λόγος ποὺ σᾶς γράφω γιὰ τελευταία φορὰ εἶναι ὁ πόνος μου γιὰ τὴν πλήρη ἀπουσία ἔμπρακτης Ἀπολογητικῆς ἐκ μέρους ὅλων μας. Δὲν ἔχω νὰ προτείνω τίποτα παρὰ μόνο σας κάνω ἔκκληση νὰ ἀφυπνιστεῖτε ἂν ἀγαπᾶτε τὴν Ἐκκλησία Τοῦ Κυρίου μας. Δὲν ἔχουμε κανένα δικαίωμα νὰ σιωποῦμε καὶ νὰ ἀκυρώνουμε τὸ ἔργο τῶν παλαιοτέρων ἀπολογητῶν Πατέρων μένοντας σὲ ἀκαδημαϊκὴ καὶ στείρα ἀπολογητική. Μήπως δὲν ἀκυρώνεται τὸ ἔργο τοῦ π. Ἀντωνίου ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἐπιλέγει τὴν σιωπὴ στὴν ὑποτιθέμενη «μετάνοια» τοῦ κ. Μπούκα;
Σᾶς παρακαλῶ μὲ πόνο ψυχῆς. Μὴν ἀφήσετε τὴν Ἐκκλησία ἕρμαιο στὶς διαθέσεις τῶν αἱρετικῶν καὶ στὴν ἀδιαφορία κάποιων ἁρμοδίων ὀργάνων τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχετε ὅλοι εὐθύνη καὶ ὑποχρέωση νὰ ἀμυνθεῖτε καὶ νὰ πολεμήσετε. Ἀντισταθεῖτε!
Σὰν παράρτημα σᾶς παραθέτω μιὰ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ μακαριστὸς καὶ Ἅγιος π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζὸπουλος σὲ ἐφημερίδα καὶ θέτει τοὺς ὅρους ἐπὶ τῶν ὁποίων μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὴ ἡ ἐπιστροφὴ ἑνὸς αἶρεσιάρχη στὴν μητέρα Ἐκκλησία. Διαβάστε το καὶ βγάλτε τὰ συμπεράσματά σας γιὰ τὸ πόσο ἔχουν ἀλλάξει τὰ πράγματα 25 χρόνια μετὰ ὥστε νὰ εἴμαστε ἄφωνοι μπρὸς στοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ ἑκάστοτε «μετανοοῦντα». 
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
Καλὴ Παναγιά.
Κ. Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου