''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Μήπως μιλάμε λάθος;

 
του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου-καρδιολόγου

- Τηλεφώνησα στόν πάτερ Νικόλαο. Τό πρωί συνάντησα δύο πάτερ!
Τό «πάτερ» δέν εἶναι ἄκλιτο.

(Σωστό: στον πατέρα Νικόλαο, συνάντησα δύο πατέρες.)
- Δόξα τήν Παναγία.
Δόξα τῶ Θεῶ. Ἡ δόξα ἀνήκει μόνο στόν Θεό. Ἡ Παναγία, ὅσο μεγάλο ἀξίωμα καί ἄν ἔχει, εἶναι ἄνθρωπος.
 

- Θιός σχωρέστον.
Θεός σχωρέστον. Ὁ Θεός νά τόν συγχωρέσει καί ὄχι ὁ θειός του!
 

- Προσκυνῶ γέροντα (ἀπευθυνόμενοι σέ ἱερεῖς καί μοναχούς).
Τήν εὐχή σου γέροντα, εἶναι τό σωστό. Ἡ προσκύνηση ἁρμόζει μόνο στόν Θεό.
 

- «δός ἡμῖν σήμερον καί ἄφες ἡμῖν», μέ τήν ἔννοια: δόσε μου σήμερα καί αὔριο βλέπουμε.
Ὅ,τι πιό λάθος. Ἑνώνονται τμήματα ἀπό δύο ἄσχετες προτάσεις:
Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον.
Ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν.
 

- Νά τά κατοστήσεις.
Νά τά χιλιάσεις, τό σωστό. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τώρα περνοῦν τά ἑκατό.
 

- Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά καί καλά (καί εὐτυχισμένα). Τί νά τά κάνει κανείς τά πολλά καί νά εἶναι βαρύτατα ἀσθενής, στίς φυλακές, κλπ.
Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν εὐχή πρός τούς ἐπισκόπους: «εἰς πολλά ἔτη δέσποτα»
 

- Νά ζήσεις νά γεράσεις.
Νά ζήσεις νά γεράσεις εὐτυχισμένος.
 

- Νά τή δεῖς καί νύφη.
Νά τή δεῖς καί νύφη μέ εὐτυχισμένη οἰκογένεια. Τό νύφη δέν ἀρκεῖ. Μέ τά σημερινά δεδομένα μπορεῖ νά χωρίσει τήν ἑπομένη!
 

- Νά σᾶς ζήσει τό παιδί.
Νά σᾶς ζήσει τό παιδί εὐτυχισμένο.
 

- Καλή ὄρεξη.
Μέ τό σημερινό ποσοστό τῶν παχυσάρκων αὐτή ἡ εὐχή θά ἔπρεπε νά καταργηθεῖ.
 

- Ἀναζητεῖται ὁ κακοποιός.
Ἀναζητεῖται κάποιος πού χάθηκε, κάποιος χορηγός, κλπ.
Καταζητεῖται ὁ κακοποιός, ὁ δολοφόνος, κλπ.
 

- Χειροῦργος.
Τό σωστό εἶναι «χειρουργός», ὅπως κηπουρός, ξυλουργός, κλπ.
Τό «χειροῦργος» ὁδηγεῖ τήν σκέψη στό κακοῦργος, πανοῦργος, κλπ.
 

- Ἐγχειρίστηκε. Λἀθος.
Τό σωστό, χειρουργήθηκε.
«ἐν χειρίζω» = δίνω κάτι στό χέρι κάποιου. Θά ἐγχειριστεῖ ὁ ἀδελφός μου σημαίνει: θά πιάσουν τόν ἀδελφό μου, θά τόν σηκώσουν καί θά τόν δώσουν στά χέρια κάποιου ἄλλου!
 

- Φράσεις πού συνηθίζονται ἀλλά ἔχουν τρελλό νόημα:
«κάτσε ὄρθιος» ἀντί στάσου ὄρθιος
«ἄκουσε νά δεῖς» ἀντί πρόσεξε νά δεῖς
«βγές ἔξω» ἀντί ἁπλῶς: βγές (βγαίνοντας ποῦ θά πᾶς, μέσα;)
«μπές μέσα» ἀντί ἁπλῶς: μπές (μπαίνοντας ποῦ θά πᾶς, ἔξω;)
«γύρισε πίσω» ἀντί ἁπλῶς: γύρισε. (πῶς θά γυρίσεις πίσω πηγαίνοντας μπρός!).

http://synodoiporia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου